Bếp gas

 

Thông số kỹ thuật:

– Kích thước mặt bếp ga :52 x 582 x 520 hoc xnk eximtrain

Các ưu điểm nổi bật khác: 

Số lượng bếp nấu: 3
– Tính năng bếp ga :
– Bên trái 4.0kW kế toán thiên ưng lừa đảo
– Bên trong phải 3.0kW
– Bên ngoài phải 1.0kW

Sản Phẩm Liên Quan